Paslaugos

Mokykloje teikiamos šios paslaugos:


KOPIJAVIMO PASLAUGOS.

Kopijavimo įkainiai patvirtinti Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-338:

A4 lapo viena pusė - 0,20 Lt. (0,06 Eur)

A4 lapo abi pusės - 0,30 Lt. (0,09 Eur)


INSTRUMENTŲ NUOMA.

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos instrumentų nuomos mokesčio dydis nustatytas Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-337:

Vieno instrumento nuoma meno mokyklos mokiniams - 10 Lt. (2,90 Eur) per mėnesį