FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

/Aiškinamasis raštas prie 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. III ketv./

/Finansavimo sumos 2021 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2021 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2021 m. II ketv. finansiniųi ataskaitų/

/Finansavimo sumos 2021 m. II ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2021 m. II ketv./

/Finansavimo sumos 2021 m. I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. IV ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų/

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020 m. IV ketv./

/Pinigų srautų ataskaita 2020 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2020 m. IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Finansinės būklės ataskaita 2020 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2020 m.  II ketv. ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m.  II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2020 m. I ketv. ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2020 I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2020 I ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų/

/Pagrindinės veiklos pinigų srautų eliminavimo informacija 2019 m. IV ketv./

/Pinigų srautų ataskaita 2019 m. IV ketv./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m.  IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2019 m. IV ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketv. ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2019 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketv. ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketv. ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų/

/Pinigų srautų ataskaita 2018 m. IV ketv./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m. IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2018 m. IV ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2018 m.  III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų/

/Pinigų srautų ataskaita 2 priedas 2017 m. IV ketv./

/Pinigų srautų ataskaita 1 priedas 2017 m. IV ketv./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2017 m. IV ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų/

/Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų/

/Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv./

/Pinigų srautų ataskaita 2016 m. IV ketv./

/Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. IV ketvirtis/

/Aiškinamasis raštas prie 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų/

/Finansinės būklės ataskaita 2016 IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2016 IV ketv. /

/Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2016 I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių rinkinių/

/Pinigų srautų ataskaita 2015 m. IV ketv./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2015 IV ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2014/

/Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių rinkinių/

/Finansinės būklės ataskaita 2014/

/Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 pr. 2013 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2013 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų atasakaita 2013 m. III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketv./

/Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 pr. 2013 m. II ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2013 m. II ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketv./

/Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 pr. 2013 m. I ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I ketv./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 4-ojo VSAFAS 1 pr. 2012 m. IV ketv./

/Atsargos 8-ojo VSAFAS 1 pr. 2012 m. IV ketv./

/Ilgalaikis materialusis turtas 12-ojo VSAFAS 1 pr. 2012 m. IV ketv./

/Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 pr. 2012 m. IV ketv./

/Pinigų srautų ataskaita 2012 m./

/Aiškinamasis raštas prie 2012 m. IV ket. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. IV ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2012 m. IV ketv./

/Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 pr. 2012 m. III ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2012 m. III ketv. finansinių ataskaitų/

/Veiklos rezultatų ataskaita 2012 III ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketv./

/Finansinės būklės ataskaita 2012 m. II ketv./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. I ketv./

/Finansinės būklės atasakaita 2012 m. I ketv./

/Aiškinamasis raštas prie 2011 m. finansinių ataskaitų/

/Finansines bukles ataskaita 2011 m./

/Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m./

/Pinigų srautų ataskaita 2011 m./

/Grynojo turto pokyčių ataskaita 2011 m./