Komisijos, darbo grupės

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojų atestacinė komisija:

Komisijos pirmininkas - Nerijus Jasinskas, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktorius

Nariai:

Algimantas Krėpšta, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojas metodininkas,

Jolita Budriuvienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytoja metodininkė,

Juozas Barsteiga, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytojas,

Kristina Raišuotienė, tėvų atstovė,

Jolanta Grevienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė švietimui.