Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla Dailės (skulptūra) mokytojo konkursas

Konkursas sustabdytas dėl procedūrinių neatitikimų.